ترکه زن ژاپنی میگیره هر پنج دقیقه بهش میگه خوب خوابت میاد برو بگیر
بخواب….!

ترکه میره کلانتری میگه جناب سروان طوطی من گم شده… افسره میگه خوب
حالا ما چکار کنیم برات؟ ترکه میگه هیچی، فقط میخواستم بگم هر فحشی که به
آخوندا میده نظر شخصی خودشه….

چرخه زندگی مرد ها… در بچگی، مامان ذلیل… جوونی، دوست دختر
ذلیل…میان سالی، زن ذلیل….پیری، فرزند ذلیل… بعد از مرگ، ذلیل
مرده….

یه روز یه ترکه می میره شب اول قبر…… ۶۲ فرشته میان پیشش ۲ تاشون ازش
سوال می کردن ۶۰ تاشون حالیش می کردن

یارو میره خواستگاری، از دختره خوشش نمیاد، به بابای عروس میگه: مامیریم
یه دور میزنیم، بر می‌گردیم

ترکه بچش کور بدنیا میاد، پسر هم بوده؛ اسمشو میزاره حیدر مریم زاده

زن رشتیه زایمان می‌کنه، رشتیه با یه دسته گل بزرگ میره بیمارستان و به
زنش میگه: مادر شدنت مبارک! زنش میگه: ممنون، امیدوارم تو هم یه روز پدر
بش…..

ترکه میره کتابخونه کتابش رو پس میده… خانم کتابدار میگه: خوب کتابش
جالب بود؟ میگه والا شخصیت زیاد داشت، داستان خاصی هم نداشت… کتابداره
میگه: ای وای پس این شما بودین دفترچه تلفن منو برده بو دین؟ ))

می دونی آماره ازدواج در چه حیونی بیشتر است ؟ ………تو حلزون چون هم
خونه داره هم ماشین

ترکه کا رخانه عمامه سازی می زنه بعد از یک هفته پلمپش می کنند.بهش می
گن:تو کارت خوب بود جیکار کردی پلمپش کردند؟می رن تحقیق می کنند می بینند
روی عمامه ها آرم نایک می زده

از لره می پرسن آرزوت چیه؟ میگه: دکتربشم از اتاق عمل بیام بیرون بگم: متاسفم

ترکه ماه رمضون میره خونه دوستش می خوابه دوستش بهش میگه “سحر” صدات
کنم؟؟ تر که می گه نه همون غضنفر صدام کنی بهتره …!!

لره با شلوار ورزشی میره مسجد بهش میگن چرا با شلوار ورزشی اومدی مسجد
میگه امروز مسابقه قرآن دارم

به ترکه میگن “علی یارت” میگه یار خودتون تیم ما تکمیله